Nieuwsbrief april 2019
 

Nieuwsbrief april 2019

Werkbezoek Tweede Kamerlid aan Huis Dedel

Op maandag 15 april jl. was Salima Belhaj (D66) te gast bij het Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie. De VRS is aangesloten bij dit platform. Mevrouw Belhaj bracht een bezoek aan de restauratie van Huis Dedel in Den Haag, uitgevoerd door Burgy Bouwbedrijf. Zij maakte kennis met een branche waar ambachtelijkheid en vakmanschap voorop staan. De platform-leden namen de gelegenheid te baat om mevrouw Belhaj uitleg te geven over diverse zaken die spelen in de sector. Zo werd aandacht gevraagd voor het belang van kwaliteitsborging van restauratiewerken en het nut en de noodzaak van certificering. Ook werd aangegeven dat meer toezicht en controle vanuit de subsidieverstrekker op de uitvoering van het werken aan monumenten wenselijk zou zijn.

 
Als u deze e-mail niet meer wilt ontvangen, klikt u hier.