De Vereniging Restauratie Steenhouwers (VRS) is de branche-vereniging van erkende steenhouwersbedrijven, die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op het specifieke vakgebied van monumenten-restauraties.

De VRS stelt zich ten doel om de belangen van de aangesloten restauratie-steenhouwers te behartigen. Dit doet zij onder meer door het bevorderen van:

  • de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden aan monumenten en andere werken van cultuurhistorische waarde en
  • de opleidingen en het onderwijs van restauratievaklieden.

De VRS treedt op als gesprekspartners voor allerlei partijen binnen de erfgoedsector, zoals het ministerie van OC&W, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en brancheverenigingen. De VRS is lid van het GA-Platform Restauratie. Het GA-Platform Restauratie  zet zich in voor de belangen van de gespecialiseerde aannemers, waaronder de restauratie steenhouwers.

Erfgoedopleidingen

De VRS is actieve partner in het project Centrum voor RestauratieTechiek. Door dit project wil de restauratiebranche de specialistische restauratieopleidingen, zoals de opleiding tot steenhouwer, een duurzame toekomst geven. Een doelstelling waar de VRS volledig achter staat. Meer info