De Vereniging Restauratie Steenhouwers (VRS) is de branchevereniging van erkende steenhouwersbedrijven, die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op het specifieke vakgebied van monumenten-restauraties.

De VRS stelt zich ten doel om de belangen van de aangesloten restauratiesteenhouwers te behartigen. Dit doet zij onder meer door het bevorderen van:

  • de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden aan monumenten en andere werken van cultuurhistorische waarde en
  • de opleidingen en het onderwijs van restauratievaklieden.

De VRS treedt op als gesprekspartner voor allerlei partijen binnen de erfgoedsector, zoals het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en brancheverenigingen. De VRS is lid van het GA-Platform Restauratie. Het GA-Platform Restauratie  zet zich in voor de belangen van de gespecialiseerde aannemers, waaronder de restauratiesteenhouwers.

Erfgoedopleidingen

De VRS is actieve partner van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Het NCE wil in de restauratiebranche de specialistische restauratieopleidingen, zoals de opleiding tot steenhouwer, een duurzame toekomst geven. Een doelstelling waar de VRS volledig achter staat. Meer info