Grootschalige restauratie Cuneratoren Rhenen

Tot slot vertelt William Slotboom van Slotboom Steenhouwers over de restauratiegeschiedenis van de Cuneratoren in Rhenen en het huidige traject, dat vanaf 2013 loopt. Er zijn 14 steensoorten te vinden aan de toren, zoals Baumberger zandsteen en Ettringer tufsteen. Joop Jansen van Delfgou Architecten begeleidt het restauratieproces. Het gespecialiseerde restauratiewerk wordt uitgevoerd door Hoffman Bouwbedrijf en Slotboom Steenhouwers, beide ERM-gecertificeerde bedrijven. Op een groot werk als dit kunnen  jonge restauratievakmensen goed worden opgeleid. Een goede zaak want er is behoefte instroom bij de bedrijven.